Darzu ist erschienen der Sohn Gottes (BWV 40)1. Koor
Darzu ist erschienen der Sohn Gottes,
dass er die Werke des Teufels zerstöre.


2. Recitatief T
Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt,
Das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erden,
Der große Gottessohn verlässt des Himmels Thron,
Und seiner Majestät gefällt,
Ein kleines Menschenkind zu werden.
Bedenkt doch diesen Tausch, wer nur gedenken kann;
Der König wird ein Untertan,
Der Herr erscheinet als ein Knecht
Und wird dem menschlichen Geschlecht
- O süßes Wort in aller Ohren! -
Zu Trost und Heil geboren.


3. Koraal
Die Sünd macht Leid;
Christus bringt Freud,
Weil er zu Trost in diese Welt ist kommen.
Mit uns ist Gott nun in der Not:
Wer ist, der uns als Christen kann verdammen?


4. Aria B
Höllische Schlange,
Wird dir nicht bange?
Der dir den Kopf als ein Sieger zerknickt,
Ist nun geboren,
Und die verloren,
Werden mit ewigem Frieden beglückt.


5. Recitatief A
Die Schlange, so im Paradies
Auf alle Adamskinder
Das Gift der Seelen fallen ließ,
Bringt uns nicht mehr Gefahr;
Des Weibes Samen stellt sich dar,
Der Heiland ist ins Fleisch gekommen
Und hat ihr allen Gift benommen.
Drum sei getrost! betrübter Sünder.


6. Koraal
Schüttle deinen Kopf und sprich:
Fleuch, du alte Schlange!
Was erneurst du deinen Stich,
Machst mir angst und bange?
Ist dir doch der Kopf zerknickt,
Und ich bin durchs Leiden
Meines Heilands dir entrückt
In den Saal der Freuden.


7. Aria T
Christenkinder, freuet euch!
Wütet schon das Höllenreich,
Will euch Satans Grimm erschrecken:
Jesus, der erretten kann,
Nimmt sich seiner Küchlein an
Und will sie mit Flügeln decken.


8. Koraal
Jesu, nimm dich deiner Glieder
Ferner in Genaden an;
Schenke, was man bitten kann,
Zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein selges Jahr!
Freude, Freude über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Genadensonne.

.
De Zoon van God is verschenen
om de werken van de duivel te vernietigen.Het Woord werd vlees en woont in de wereld,
het licht der wereld bestraalt de hele aarde,
de grote Zoon van God verlaat de hemelse troon,
en het behaagt hem in zijn majesteit
een klein mensenkind te worden.
Bedenk toch, al wie denken kan, deze ruil;
de Koning wordt een onderdaan,
de Heer verschijnt als een knecht
en wordt - o wat een zoet woord in alle oren! -
tot troost en heil
van het menselijk geslacht geboren.De zonde brengt smart;
Christus brengt vreugde,
omdat hij tot troost in deze wereld gekomen is.
Nu is God met ons in onze nood:
Wie zou ons als christenen kunnen verdoemen?Helse slang,
word je niet bang?
Hij die als overwinnaar je kop vermorzelt,
is nu geboren
en wie verloren waren
worden nu met eeuwige vrede verblijd.De slang die in het paradijs
op alle Adamskinderen
het gif van de zielen liet vallen
brengt ons niet meer in gevaar;
het zaad van de vrouw toont zich,
de Heiland is in het vlees gekomen
en heeft de slang alle gif ontnomen.
Wees dus getroost, bedroefde zondaar.Schud je hoofd en zeg:
sla op de vlucht, oude slang!
Waarom kom je weer met je beet
en probeer je mij angstig en bang te maken?
Je kop is immers vermorzeld
en ik ben door het lijden
van mijn Heiland van je weggevoerd
naar de zaal van de vreugde.Christenkinderen, verheugt u!
Ook al woedt het rijk van de hel
al jaagt de toorn van de satan jullie angst aan:
Jezus die redden kan,
neemt zijn kuikens in bescherming
en wil hen met zijn vleugels dekken.Jezus, blijf uw leden
in genade aannemen;
schenk wat er maar gevraagd kan worden
om uw broeders te verkwikken.
Geef de hele christenheid
vrede en een zalig jaar.
Vreugde, vreugde boven vreugde!
Christus weert alle leed.
Verrukking, verrukking boven verrukking!
Hij is de genade-zon.