Nun ist das Heil und die Kraft (BWV 50)


Nun ist das Heil und die Kraft
und das Reich und die Macht
unsers Gottes seines Christus worden,
weil der verworfen ist,
der sie verklagete Tag und Nacht vor Gott.

.


Nu is het heil en de kracht
en het rijk en de macht verschenen
van onze God en zijn gezalfde
omdat diegeen (nl de Satan) verslagen is
die hem dag en nacht aanklaagde bij God.