Wachet! betet! betet! wachet! (BWV 70a)


1. KOOR
Wachet! betet! betet! wachet!
Seid bereit
Allezeit,
Bis der Herr der Herrlichkeit
Dieser Welt ein Ende machet.

 

2. ARIA (A)
Wenn kömmt der Tag, an dem wir ziehen
Aus dem Ägypten dieser Welt?
Ach! laßt uns bald aus Sodom fliehen,
Eh uns das Feuer überfällt!
Wacht, Seelen, auf von Sicherheit
Und glaubt, es ist die letzte Zeit!

 

3. ARIA (S)
Laßt der Spötter Zungen schmähen,
Es wird doch und muß geschehen,
Daß wir Jesum werden sehen
Auf den Wolken, in den Höhen.
Welt und Himmel mag vergehen,
Christi Wort muß fest bestehen.

 

4. ARIA (T)
Hebt euer Haupt empor
Und seid getrost, ihr Frommen,
Zu eurer Seelen Flor!
Ihr sollt in Eden grünen,
Gott ewiglich zu dienen.

 

5. ARIA (B)
Seligster Erquickungstag,
Führe mich zu deinen Zimmern!
Schalle, knalle, letzter Schlag,
Welt und Himmel, geht zu Trümmern!
Jesus führet mich zur Stille,
An den Ort, da Lust die Fülle.

 

6. KORAAL
Nicht nach Welt, nach Himmel nicht
Meine Seele wünscht und sehnet,
Jesum wünsch ich und sein Licht,
Der mich hat mit Gott versöhnet,
Der mich freiet vom Gericht,
Meinen Jesum laß ich nicht.

.Waak! Bid! Bid! Waak!
Wees bereid
altijd
totdat de Heer der heerlijkheid
een eind aan deze wereld maakt.

 

 

Wanneer komt de dag waarop wij wegtrekken
uit het Egypte van deze wereld?
Ach, laat ons snel uit Sodom wegvluchten
voordat het vuur ons overvalt!
Zielen, word wakker uit je veilige gevoel,
en wees ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is!

 

 

Laat de tongen van de spotters maar honen,
het zal en moet toch gebeuren
dat wij Jezus zullen zien
op de wolken, in den hoge.
Al vergaan wereld en hemel,
het woord van Christus staat vast.

 

 

Hef je hoofd op
en wees getroost, o vromen,
zodat je ziel opbloeit!
Jullie zullen opleven in het paradijs
om eeuwig God te dienen.

 

 

Zalige dag van verkwikking,
breng mij naar uw vertrekken!
Schal maar, knal maar, laatste klap,
val maar in puin, wereld en hemel!
Jezus leidt mij naar de stilte,
naar het oord van overvloedige vreugde.

 

 

Niet naar wereld en niet naar hemel
verlangt en smacht mijn ziel,
ik wil alleen Jezus en zijn licht,
Jezus, die mij met God heeft verzoend,
die mij bevrijdt van het oordeel,
mijn Jezus verlaat ik niet.