Gott der Herr ist Sonn und Schild
(BWV 79)


1. Koor
Corno I/II, Tamburi, Flauto traverso I e Oboe I all' unisono,
Flauto traverso II e Oboe II all' unisono,
Violino I/II, Viola, Continuo


Gott der Herr ist Sonn und Schild.
Der Herr gibt Gnade und Ehre,
er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen

 

2. Aria A
Oboe solo (o, Flauto traverso solo), Continuo

Gott ist unsre Sonn und Schild!
Darum rühmet dessen Güte
Unser dankbares Gemüte,
Die er für sein Häuflein hegt.
Denn er will uns ferner schützen,
Ob die Feinde Pfeile schnitzen
Und ein Lästerhund gleich billt. 

 

3. Koraal
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano,
Violino II coll' Alto, Viola col Tenore,
Corno I/II, Tamburi, Continuo


Nun danket alle Gott
Mit Herzen, Mund und Händen,
Der große Dinge tut
An uns und allen Enden,
Der uns von Mutterleib
Und Kindesbeinen an
Unzählig viel zugut
Und noch itzund getan.

 

4. Recitatief B
Continuo


Gottlob, wir wissen
Den rechten Weg zur Seligkeit;
Denn, Jesu, du hast ihn uns durch dein Wort gewiesen,
Drum bleibt dein Name jederzeit gepriesen.
Weil aber viele noch zu dieser Zeit
An fremdem Joch
Aus Blindheit ziehen müssen,
Ach! so erbarme dich
Auch ihrer gnädiglich,
Dass sie den rechten Weg erkennen
Und dich bloß ihren Mittler nennen.

 

5. Aria (Duet) S B
Violino I/II all' unisono, Continuo

Gott, ach Gott, verlass die Deinen
Nimmermehr!
Laß dein Wort uns helle scheinen;
Obgleich sehr
Wider uns die Feinde toben,
So soll unser Mund dich loben.

 

6. Koraal
Flauto traverso I/II e Oboe I/II e Violino I col Soprano,
Violino II coll' Alto, Viola col Tenore,
Corno I/II, Tamburi, Continuo


Erhalt uns in der Wahrheit,
Gib ewigliche Freiheit,
Zu preisen deinen Namen
Durch Jesum Christum. Amen.

.
God de Heer is zon en schild.
De Heer geeft genade en eer,
hij zal het de vromen aan niets goeds laten ontbreken.

 

 

 

God is onze zon en ons schild.
Daarom roemt ons dankbare gemoed
zijn goedheid
waarmee hij zijn troepje koestert.
Want hij wil ons blijven beschermen,
ook al slijpen de vijanden hun pijlen
en blaft er een lasterhond.
 

 

 

Dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
aan ons en aan iedereen,
die ons vanaf de moederschoot
en van kindsbeen af
ontelbaar veel goeds
heeft gedaan en nog steeds doet.


 

 

 

Godlof, wij weten
de goede weg tot zaligheid,
want, Jezus, gij hebt die ons door uw woord gewezen,
daarom blijft uw naam te allen tijde geprezen.
Velen moeten echter in deze tijd
uit blindheid nog voortgaan
onder een vreemd juk,
ach, ontferm u dus
ook genadig over hen,
zodat zij de goede weg kennen
en u alleen hun  middelaar noemen.


 

 

 

God, ach God, verlaat de uwen
nimmermeer!
Laat uw woord helder voor ons schijnen,
en ook al woeden
de vijanden zeer tegen ons,
toch moet onze mond u loven.
 

 

 

Bewaar ons in de waarheid,
geef ons een eeuwige vrijheid,
om uw naam te prijzen
door Jezus Christus. Amen