Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus, BWV 106)


1. SONATINA

 

2a. KOOR
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
»In ihm leben, weben und sind wir,«
solange er will.
In ihm sterben wir zur rechten Zeit,
wenn er will.

 

2b. ARIOSO (T)
Ach, Herr, »lehre uns bedenken,
daß wir sterben müssen,
auf daß wir klug werden.«

 

2c.ARIA (B)
»Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!«

 

2d. TERZET / ARIOSO
Es ist der alte Bund:
Mensch, du mußt sterben!
(S) Ja, komm, Herr Jesu, komm!

 

3a. ARIA (A)
»In deine Hände befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset, Herr, du getreuer Gott.«

 

3b. ARIOSO + KORAAL (B, A)
(B) »Heute wirst du mit mir im Paradies sein«
(A) Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille.
Wie Gott mir verheißen hat:
Der Tod ist mein Schlaf worden.

 

4. KORAAL
Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit!
Sei dir Gott, Vater und Sohn bereit,
Dem heilgen Geist mit Namen!
Die göttlich Kraft
Macht uns sieghaft
Durch Jesum Christum, Amen.

. 

 

Gods tijd is de allerbeste tijd.
In hem leven, bewegen en zijn wij,
zolang hij wil.
In hem sterven wij te rechter tijd,
wanneer hij wil.

 

 

Ach, Heer, leer ons beseffen,
dat wij moeten sterven,
opdat wij wijs worden.

 

 

Stel orde op zaken;
want je zult sterven
en niet in leven blijven.

 

 

Het is het oude verbond:
mens, je moet sterven!
Ja, kom, Heer Jezus, kom!

 

 

In uw handen beveel ik mijn geest;
gij hebt mij verlost, Heer, trouwe God.

 

 

Heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
In vrede en met vreugde ga ik heen
naar Gods wil,
mijn hart en zinnen zijn getroost,
zacht en stil.
Zoals God mij heeft beloofd:
de dood is mij een slaap geworden.

 

 

Glorie, lof, eer en heerlijkheid
zij u, God de Vader en de Zoon gebracht,
en ook de heilige Geest!
Moge de goddelijke kracht
ons doen triomferen
door Jezus Christus. Amen.