HOHE MESSE BWV 232


I - MISSA


Kyrie

Kyrie eleison - Coro (a 5)
Kyrie eleison.

Christe eleison - Duetto (Soprano I, II)
Christe eleison.

Kyrie eleison - Coro (a 4)
Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis - Coro (a 5)
Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax - Coro (a 5)
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Laudamus te - Aria (soprano II)
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

Gratias agimus tibi - Coro (a 4)
Gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam.

Domine Deus - Duetto (soprano I, tenore)
Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater
omnipotens. Domine Fili unigenite,
Jesu Christe altissime, Domine Deus,
agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi - Aria (alto)
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe
deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris - Aria (alto)
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus - Aria (basso)
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Jesu Christe.

Cum sancto spiritu - Coro (a 5)
Cum Sancto Spiritu in gloria
Dei Patris. Amen.II - SYMBOLUM NICENUM


Credo

Credo in unum Deum - Coro (a 5)
Credo in unum Deum.

Patrem omnipotentem - Coro (a 4)
(Credo in unum Deum) Patrem
omnipotentem, factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et in invisibilium.

Et in unum Dominum - Duetto
(soprano I - alto)

Et in unum Dominum, Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre
natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis.

Et incarnatus est - Coro (a 5)
Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria virgine,
et homo factus est.

Crucifixus - Coro (a 4)
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato, passus
et sepultus est.

Et resurrexit - Coro (a 5)
Et resurrexit tertia die secundum
scripturas, et ascendit in coelum, sedet
ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

Et in spiritum sanctum - Aria (basso)
Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem, qui ex Patre
Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum baptisma - Coro (a 5)
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

Et expecto resurrectionem - Coro (a 5)
Et expecto resurrectionem
mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.III - SANCTUS


Sanctus

Sanctus - Coro (a 6)
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.IV - OSANNA, BENEDICTUS,
AGNUS DEI, DONA NOBIS PACEM


Osanna, Benedictus

Osanna - Coro (a 8)
Osanna in excelsis.

Benedictus - Aria (tenore)
Benedictus qui venit
in nomine Domini.

Osanna in excelsis - Coro (a 8) da capo
Osanna in excelsis.

Agnus Dei

Agnus Dei - Aria (alto)
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Dona nobis pacem - Coro (a 4)
Dona nobis pacem.

.


.


.


Heer, ontferm U over ons.


Christus, ontferm U over ons.


Heer, ontferm U over ons.

.


Ere zij God in de hoge.


En vrede op aarde voor mensen
van goede wil.


Wij loven U, wij zegenen U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U.


Wij zeggen U dank om Uw grote
heerlijkheid.


Heer God, hemelse koning, God Vader
almachtig. Eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, allerhoogste, Heer God,
lam Gods, Zoon van de Vader.


U, die de zonden der wereld draagt,
ontferm U over ons, verhoor
ons gebed.


U, die aan de rechterhand van de Vader
zit, ontferm U over ons.


Want U alleen bent heilig,
U alleen de Heer, U alleen
de allerhoogste, Jezus Christus.


Met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen..


.


Ik geloof in één God.


(Ik geloof in één God) De Almachtige,
Schepper van hemel en aarde, en van
alle zichtbare en onzichtbare dingen.En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God, vóór
alle eeuwigheid uit de Vader geboren.
God van God, Licht van Licht,
ware God van ware God, geboren, niet
gemaakt, één in wezen met de Vader
door wie alle dingen gemaakt zijn.
Die om ons mensen en om ons
heil uit de hemel is neergedaald.


En het vlees heeft aangenomen door
de Heilige Geest, uit de maagd Maria,
en mens geworden is.


Die ook onder Pontius Pilatus voor
ons gekruisigd is, geleden heeft
en begraven is.


En op de derde dag verrezen volgens
de Schriften, ten hemel gevaren en
zetelt aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen met heerlijkheid
om de levenden en de doden te oordelen.
En aan zijn rijk zal geen einde komen.


En in de Heilige Geest, de Heer die
levend maakt, die uit de Vader en de
Zoon voortkomt;
die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt;
die door profeten heeft gesproken,

En in de ene, heilige, katholieke
en apostolische kerk.


Ik belijd één doopsel
tot vergeving van zonden.


Ik verwacht de verrijzenis van
de doden.
En het toekomstig eeuwig leven. Amen..


.


Heilig, heilig, heilig is God de Heer,
de God der hemelse machten.
Hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid..
.


.


Hosanna in den hoge.


Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer.


Hosanna in den hoge.

.


Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.


Geef ons vrede.