Missa breve in g, BWV 235


1. Chorus [S, A, T, B]

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.


2. Chorus [S, A, T, B]

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.


3. Aria [Bass]

Violino I/II, Viola, Continuo

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.


4. Aria [Alto]

Violino I/II, Viola, Continuo

Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.


5. Aria [Tenor]

Oboe, Continuo

Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus
Jesu Christe.


6. Chorus [S, A, T, B]

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

Cum Sancto Spiritu in gloria

Dei Patris, amen.

.


Heer ontferm U.
Christus ontferm U.
Heer ontferm U.


Glorie aan God in de hoogste
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.
Wij loven U,
we zegene u,
aanbidden wij u,
wij verheerlijken u.


Wij danken U voor uw grote heerlijkheid,
Here God, hemelse Koning, God, almachtige Vader.


Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Here God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
die wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons.


U die de zonden van de wereld wegneemt ,
ontvang ons gebed.
U die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want U alleen bent heilig,
U alleen bent de Heer,
U alleen bent allerhoogste
Jezus Christus.

Met de Heilige Geest,
tot eer van God de Vader. Amen.