Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Despite and Still, Op. 41

3. In The Wilderness

Tekst: Robert Graves

He, of his gentleness,
Thirsting and hungering
Walked in the Wilderness;
Soft words of grace he spoke
Unto lost desert-folk
That listned wondering.
He heard the bittern call
From ruined palace-wall,
Answered him brotherly;
He held communion
With the she-pelican
Of lonely piety.
Basilisk, cockatrice,
Flocked to his homilies,
With mail of dread device,
With monstrous barbed stings,
With eager dragon-eyes;
Great bats on leathern wings
And old, blind, broken things
Mean in their miseries.
Then ever with him went,
Of all his wanderings
Comrade, with ragged coat,
Gaunt ribs -- poor innocent --
Bleeding foot, burning throat,
The guileless young scapegoat;
For forty nights and days
Followed in Jesus' ways,
Sure guard behind him kept,
Tears like a lover wept.xx

In de woestijn

xx

Hij, door zijn zachtmoedigheid
dorstend en hongerend,
liep door de woestijn;
Zachte woorden van genade sprak hij
tot verdwaald woestijnvolk
dat vol verwondering toehoorde.
Hij hoorde de roerdomp roepen
van de verwoeste paleismuur,
antwoordde hem broederlijk;
Hij hield communie
met de vrouwtjes-pelikaan
van teruggetrokken vroomheid.
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.