Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Heremit Songs op. 29

5. The crucifixion

xx

At the cry of the first bird
They began to crucify Thee, 0 Swan!
Never shall lament cease because of that.
It was like the parting of day from night.
Ah, sore was the suffering borne
By the body of Mary's Son,
But sorer still to Him was the grief
Which for His sake
Came upon His Mother.xx

De kruisiging

xx

Bij de roep van de eerste vogel
begonnen ze met uw kruisiging, o Zwaan!
Nooit zal het weeklagen daarom ophouden.
Het was als het afscheid van de dag van de nacht.
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.