Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Heremit Songs op. 29

8. The monk and his cat

xx

Pangur, white Pangur,
How happy we are
Alone together, Scholar and cat.
Each has his own work to do daily;
For you it is hunting, for me study.
Your shining eye watches the wall;
my feeble eye is fixed on a book.
You rejoice when your claws entrap a mouse;
I rejoice when my mind fathoms a problem.
Pleased with his own art
Neither hinders the other;
Thus we live ever
without tedium and envy.
Pangur, white Pangur,
How happy we are
Alone together, Scholar and cat.xx

De monnik en zijn kat

xx

Pangur, witte Pangur,
wat zijn we gelukkig
alleen zo saampjes, geleerde en kat.
Ieder heeft zijn eigen werk dagelijks te doen;
voor jou is het jagen, voor mij studeren.
Je stralende ogen kijken naar de muur;
mijn zwakke ogen zijn gefixeerd op een boek.
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.