Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

xx

Messe Cum Jubilo

xx

Kyrie eleison
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

 

 

Gloria
Gloria in excelsis Deo,
Et in terra pax
Hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
Adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite
Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
Suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes as dexteram Patris,
Miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum sancto spiritu,
In gloria Dei Patris.
Amen.

 

 

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth,
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis!

 

 

Benedictus
Bendictus qui venit
In nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

 

 

Agnus Dei
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

 

xx

xx

xx

 

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

 

 

 

Glorie aan God in den hoge,
En vrede op aarde
Aan de mensen die Hij lief heeft.
Wij loven U, wij prijzen
en aanbidden U, wij verheerlijken u
en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.
[ . . . ]

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.