xx

October Sun

Tekst: Daniel Elder

The air is turning, stirrings of the breeze
an exhalation of a summer spent.
October Sun sighs.

 

Rays of daylight once rosy-cheeked with warmth
grow ever paler with the coming chill.
October Sun shivers.

 

The earth afire, now flares its gratitude
at life-giver in final grand display.
October Sun smiles.

 

Its last refrains a haunting melody
to echo fast away until the spring,
October Sun sings.

 

 xx

Oktoberzon

xx

De lucht wervelt, strelingen van de wind,
een uitademing van een voorbije zomer.
De oktoberzon zucht.

 

Stralen daglicht, ooit met roze wangen van de warmte,
worden steeds bleker met de komende kilte.
De oktoberzon huivert.

 

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.