Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Three Nocturnes

Star Sonnet

Tekst: Daniel Elder

In stillness high above the slumbering shore
where wistful waves of foam caress the sand;
A silent watchman o’er the darkened land
adrift celestial seas of twilight soars.

 

She passes softly in the heavens deep—
Her silver skin aglow with radiant hue,
her eyes enchanting globes of glittering dew;
Through rays of moonlight rich with heavenly sleep.

 

What dreams have I that she should give them flight,
enlivened in a momentary flame—
What fears of hope unfounded could she tame

 

to joy, arising toward the hovering height!
O, Beaming Star, illumine heaven’s floor
until the sun should bear its light once more.

 xx

Stersonnet

xx

In de stilte hoog boven de sluimerende kust
waar weemoedige golven van schuim het zand strelen,
zweeft een stille wachter boven het verduisterde land,
stuurloos in de hemelse zee van de schemering.

Ze gaat rustig in de diepte van de hemel voorbij—
haar zilveren huid gloeit met stralende tint,
haar ogen betoveren werelden van glanzend dauw,
met stralen maanlicht rijk aan hemelse slaap.

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.