Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Catulli Carmina

ACTUS 2

Tekst: Gaius Valerius Catullus

VI. Iucundum, mea vita

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem
hunc nostrum inter nos perpetuumque fore.1
di magni, facite ut vere promittere possit,
atque id sincere dicat et ex animo,
ut liceat nobis tota perducere vita
aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.1


1 Orff voegt hier in de Italiaanse woorden: "Dormi, dormi, dormi ancora"


VII. O mea Lesbia!

[Desine]1 de quoquam quicquam bene velle mereri
aut aliquem fieri posse putare pium.
Omnia sunt ingrata, nihil fecisse benigne
[prodest]2, immo etiam taedet obestque magis;
ut mihi, quem nemo gravius nec acerbius urget,
quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.3


1 Orff: "O mea Lesbia! Desine"
2 Orff: "est"
3 Orff voegt aan het einde toe:

Omnia sunt ingrata.
Applaudunt senes dicentes:
Senes
Placet, placet, placet,
optime, optime, optime.


.

Akte II

.

VI. Jij stelt mij in het vooruitzicht

Jij stelt mij in het vooruitzicht, mijn leven, dat deze liefde
tussen ons plezierig en duurzaam zal zijn.
Grote goden, maak dat zij dit naar waarheid beloofd,
en dat zij het van harte meent,
zodat wij ons hele leven lang samen
dit eeuwige verdrag van heilige vriendschap delen.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.