Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Witte Donderdag
'In Coena Domini'

Incipit Lamentatio Ieremiae prophetae.

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

Incipit Lamentatio Ieremiae prophetae.

Aleph: Quomodo sedet sola civitas plena populo:
facta est quasi vidua domina gentium;
princeps provinciarum facta est sub tributo.

Beth: Plorans ploravit in nocte, et lacrimae eius in maxillis eius;
non est qui consoletur eam, ex omnibus caris eius;
omnes amici eius spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

 


xx
xx

xx

Statenvertaling

Hier begint het klaaglied van de profeet Jeremiah.

Aleph: Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was,
zij is als een weduwe geworden, zij, die groot was onder de heidenen,
een vorstin onder de landschappen, is cijnsbaar geworden.

Beth: Zij weent steeds des nachts, en haar tranen lopen over haar kinnebakken; zij heeft geen trooster onder al haar liefhebbers; al haar vrienden hebben trouwelooslijk met haar gehandeld, zij zijn haar tot vijanden geworden.

Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.