Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Witte Donderdag
'In Coena Domini'

Iod: Manum suam misit hostis

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

Iod: Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia eius,
quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum,
de quibus praeceperas ne intrarent in ecclesiam tuam.

Caph: Omnis populus eius gemens, et quaerens panem;
dederunt pretiosa quaeque pro cibo
ad refocillandam animam.
Vide, Domine, et considera quoniam facta sum vilis!

Lamed: O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte
si est dolor sicut dolor meus! Quoniam vindemiavit me,
ut locutus est Dominus, in die irae furoris sui.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.


xx
xx

xx<

Statenvertaling

Jod: De tegenpartijder heeft zijn hand aan al haar gewenste dingen uitgebreid; immers heeft zij aangezien, dat de heidenen in haar heiligdom gingen,
waarvan Gij geboden hadt, dat zij in Uw gemeente niet komen zouden.

Caph: Al haar volk zucht, brood zoekende,
zij hebben hun gewenste dingen voor spijs gegeven,
om de ziel te verkwikken.
Zie, HEERE, en aanschouw, dat ik onwaard geworden ben.


Lamed: Gaat het ulieden niet aan, gij allen, die over weg gaat? Schouwt het aan en ziet, of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is, waarmede de HEERE mij bedroefd heeft ten dage der hittigheid Zijns toorns.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.