Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Goede Vrijdag
'In Parasceve'

De Lamentatione Ieremiae prophetae

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

De Lamentatione Ieremiae prophetae.

Heth: Cogitavit Dominus dissipare murum filiae Sion;
tetendit funiculum suum,
et non avertit manum suam a perditione;
luxitque antemurale,
et muras pariter dissipatus est.

Teth: Defixae sunt in terra portae eius,
perdidit et contrivit vectes eius;
regem eius et principes eius in gentibus: non est lex,
et prophetae eius non invenerunt visionem a Domino.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.


xx
xx

xx<

Statenvertaling

Uit de klaagzangen van de profeet Jeremiah.

Cheth: De HEERE heeft gedacht te verderven den muur der dochter Sions;
Hij heeft het richtsnoer daarover getogen,
Hij heeft Zijn hand niet afgewend,
dat Hij ze niet verslonde;
en Hij heeft den voormuur en den muur te zamen treurig gemaakt, zij zijn verzwakt.

Teth: Haar poorten zijn in de aarde verzonken;
Hij heeft haar grendelen verdorven en gebroken;
haar koning en haar vorsten zijn onder de heidenen; er is geen wet;
haar profeten vinden ook geen gezicht van den HEERE.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.