Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Goede Vrijdag
'In Parasceve'

Lamed: Matribus suis dixerunt

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

Lamed: Matribus suis dixerunt: Ubi est triticum et vinum?
cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis:
cum exhalerent animas suas in sinu matrum suarum.

Mem: Cui comparabo te, vel cui assimilabo te,
filia Ierusalem?
Cui exaequabo te, et consolabor te, virgo, filia Sion?
Magna est enim velut mare contritio tua;
quis medebitur tui?

Nun: Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta;
nec aperiebant iniquitatem tuam,
ut te ad poenitentiam provocarent;
viderunt autem tibi assumptiones falsas, et eiectiones.
Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.xx
xx

xx<

Statenvertaling

Lamed: Als zij tot hun moeders zeggen: Waar is koren en wijn,
als zij op de straten der stad in onmacht zinken, als de verslagenen;
als zich hun ziel uitschudt in den schoot hunner moeders.

Mem: Wat getuigen zal ik u brengen, wat zal ik bij u vergelijken,
gij dochter Jeruzalems?
Wat zal ik bij u vergelijken, dat ik u trooste, gij jonkvrouw, dochter Sions,
want uw breuk is zo groot als de zee,
wie kan u helen?


Nun: Uw profeten hebben u ijdelheid en ongerijmdheid gezien,
en zij hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard,
om uw gevangenis af te wenden,
maar zij hebben voor u gezien ijdele lasten en uitstotingen.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.