Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Goede Vrijdag
'In Parasceve'

Aleph: Ego vir videns paupertatem meam

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

Aleph: Ego vir videns paupertatem meam
in virga indignationis eius.
Me minavit, et adduxit in tenebras, et non in lucem.
Tantum in me vertit et convertit
manum suam tota die.

Beth: Vetustam fecit pellem meam et carnem meam,
contrivit ossa mea.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.


xx
xx

xx<

Statenvertaling

Aleph: Ik ben de man, die ellende gezien heeft
door de roede Zijner verbolgenheid.

Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis, en niet in het licht.

Hij heeft Zich immers tegen mij gewend,
Hij heeft Zijn hand den gansen dag veranderd.


Beth: Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt,
Hij heeft mijn beenderen gebroken.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.