Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Stille Zaterdag
'Sabbato Sancto'

De Lamentatione Ieremiae prophetae.

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

De Lamentatione Ieremiae prophetae.

Heth: Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti:
quia non defecerunt miserationes eius.
Novi diluculo, multa est fides tua.
Pars mea Dominus, dixit anima mea;
propterea exspectabo eum.

Teth: Bonus est Dominus sperantibus in eum,
animae quaerenti illum.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.


xx
xx

xx<

Statenvertaling

Uit de klaagzangen van de profeet Jeremiah.

Cheth: Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn,
dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;

Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.

De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel,
daarom zal ik op Hem hopen.


Teth: De HEERE is goed dengenen, die Hem verwachten,
der ziele, die Hem zoekt.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.