Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

Lamentaties voor Stille Zaterdag
'Sabbato Sancto'

Aleph: Quomodo obscuratum est aurum

Tekst: Klaagliederen Jeremiah

Aleph: Quomodo obscuratum est aurum,
mutatus est color optimus!
Dispersi sunt lapides sanctuarii
in capite omnium platearum!

Beth: Filii Sion inclyti et amicti auro primo,
quomodo reputati sunt in vasa testea,
opus manuum figuli!

Ghimel: Sed et lamiae nudaverunt mammam,
lactaverunt catulos suos:
Filia populi mei crudelis
quasi struthio in deserto.

Ierusalem, Ierusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

 

 

xx
xx

xx<

Statenvertaling

Aleph: Hoe is het goud zo verdonkerd,
het goede fijne goud zo veranderd!
Hoe zijn de stenen des heiligdoms
vooraan op alle straten verworpen!


Beth: De kostelijke kinderen Sions, tegen fijn goud geschat,
hoe zijn zij nu gelijk gerekend aan de aarden flessen,
het werk van de handen eens pottenbakkers!


Ghimel: Zelfs laten de zeekalveren de borsten neder,
zij zogen hun welpen;
maar de dochter mijns volks is als een wrede geworden,
gelijk de struisen in de woestijn.


Jeruzalem, Jeruzalem,
wend u tot de Heer, uw God.