Missa Syllabica

2. Gloria

xx

Gloria in excelsis Deo  
Et in terra pax hominibus bonae  voluntatis.
Laudamus te, Benedicimus te,
Adoramus te, Glorificamus.  
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
 Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere  nobis.  
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus  Dominus,
tu solus altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris,
Amen

 

xx

xx

xx

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde voor mensen van goede wil.
Wij loven U, wij prijzen U,
Wij aanbidden en verheerlijken U
Wij zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse Koning, God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader, 
Amen