Missa Syllabica

4. Sanctus

xx

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis.    

 


xx

xx

xx

Heilig, heilig, heilig, Heer God der legerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend hij die komt in de naam des Heren
Hosanna in de hoge.