Kanon Pokajanen

Ode III

Tekst: Slavisch orthodox

Nyest svyat, yakozhe Ti,
Gospodi Bozhe moy,
voznyesïy rogvyernïh Tvoih,
Blazhe, i utverdivïynas nas
na kamyeni ispovyedaniya Tvoyego.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.

Vnyegda postavlyeni budut
prestoli na sudishchi strashnyem,
togda vsyeh chelovyek dyela oblichatsya;
gorye tamo budyet greshnïm,
vmuku otsïlayemïm;
i to vyedushchi, dushe moya,
pokaysya ot zlïh dyel tvoih.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.

Pravyednitsï vozraduyutsya,
a greshnii vosplachutsya,
togda niktozhe vozmozhet pomoshchi nam,
no dyela nasha osudyat nas;
tyemzhe prezhdye kontsa pokaysya
ot zlïh dyel tvoih.
Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.

Uvï mnye vyelikogreshnomu,
izhe dyelï i mïslminivsya,
ni kapli slyez imyeyu ot zhestosyerdiya;
nïnye voznikni ot zemli, dushe moya,
i pokaysya ot zlïh dyel tvoih.
I nïnye i prisno i vo vyeki vyekov. Amin.

Sye, vzïvayet, Gospozhe,
Sïn Tvoy, i pouchayet nas na dobroye,
az zhe greshnïy dobra vsyegda byegayu;
no Tï, Milostivaya, pomiluy mya,
da pokayusya ot zlïh moih dyel.

Gospodi pomiluy mya.

Pomïshlyayu dyen strashnïy
i plachusyadyeyaniy moih lukavïh:
kako otvyeshchayu
Byezsmyertnomu Tsaryu,
ili koim dyerznovyeniyemvozzryu
na sudiyu, bludnïy az?
Blago-utrobnïy Otche, Sïnye Yedinorodnïy
i Dushe Svyatïy, pomiluy mya.

Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu,
i nïnye i prisno i vovyeki vyekov. Amin.

Svyazan mnogimi nïnye plenitsami grehov
i sodyerzhim lyutïmi strastmi i byedami,
kTye bye pribyegayu, moyemu spaseniyu,

i vopiyu pomozi mi, Dyevo, Mati Bozhiya.xx

xx

xx

Niemand is heilig als Gij,
o Heer mijn God;
Gij verhoogt de hoorn van Uw gelovigen,
Algoede, en bevestigt ons
op de rots van het geloof.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.

Wanneer bij het laatste Gericht
de tronen opgesteld zullen zijn,
dan worden de daden van alle mensen geopenbaard;
wee zal daar zijn over de zondaars,
die naar de eeuwige kwellingen worden gestuurd;

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier