Kanon Pokajanen

Ode IV

Tekst: Slavisch orthodox

Hristos moya sila, Bog i Gospod,
Chestnaya Tserkov bogolyepnopoyet,
Vzïvayushchi ot smïla chista,
O Gospodye prazdnuyushchi.
Pomiluy mya Bozhe, pomiluy mya.

Shirok put zdye i ugodnïy slasti tvoriti,
No gorko budyet v poslyedniy dyen,
Yegda dusha ot tyela razluchatisya budyet:
Blyudisya ot sih, chelovyeche,
Tsarstviya radi Bozhiya.
Pomiluy mya Bozhe, pomiluy mya.


Pochto u bogago obidishi,
Mzdu nayemnichu udyerzhuyeshi,
Brata tvoyego nye lyubishi,
Blud i gordost gonishi?
Ostavi ubo siya, dushe moya,
I pokaysya Tsarstviya radi Bozhiya.
Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.


O, bezumnïy chelovyeche,
dokolye uglebayeshi, Yako pchela,
sobirayushchi bogatstvo Tvoye?
Vskorye bo pogibnet, yako prah I pepyel:
No bolyeye vzïshchi Tsarstviya Bozhiya.
I nïnye i prsisno i vo vyeki vyekov. Amin.


Gospozhe Bogoroditse, pomiluy mya
greshnago, I vdobrodyetyeli u krepi,
I soblyudi mya, da naglaya smyert
nye pohitit mya nyegotovago,
I dovyedi mya, Dyevo, Tsarstviya Bozhiya.


xx

xx

xx

Christus is mijn kracht, mijn God
en mijn Heer: zo zingt de heilige Kerk
met luider stem God verheerlijkend,
terwijl zij blijde de Heer prijst.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier