Kanon Pokajanen

Ode V

Tekst: Slavisch orthodox

Irmos: Bozhiim svetom Tvoim, Blazhe,
utrenyuyushchikh Ti dushy lyuboviyu ozari, molyusya, Tya vedeti, Slove Bozhiy, istinnago Boga, ot mraka grekhovnago vzyvayushcha.

 


Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.


Vospomyani, okayannyy cheloveche, kako lzham, klevetam, razboyu, nemoshchem, lyutym zverem, grekhov radi poraboshchen yesi; dushe moya greshnaya, togo li voskhotela yesi?


Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.


Trepeshchut mi udi, vsemi bo sotvorikh vinu: ochima vzirayay, ushima slyshay, yazykom zlaya glagolyay, vsego sebe geyenne predayay; dushe moya greshnaya, sego li voskhotela yesi?


 

Slava Ottsu i Synu i Svyatomu Dukhu.


Bludnika i razboynika kayushchasya priyal yesi, Spa­se, az zhe yedin lenostiyu grekhovnoyu otyagchikhsya, i zlym delom porabotikhsya; dushe moya greshnaya, sego li voskhotela yesi?


I nyne i prisno i vo veki vekov. Amin'. Bogorodichene: Divnaya i skoraya Pomoshchnitse vsem chelovekom, Mati Bozhiya, pomozi mne nedostoynomu, dusha bo moya greshnaya togo voskhote.xx

xx

xx

Irmos: Verlicht met Uw goddelijke licht, o Goede, de zielen van hen die vroeg opstaan ​​om tot U te bidden met liefde; ik bid, dat zij U, o Woord van God, mogen kennen als de ware God, Die ons herinnert aan de duisternis van de zonde.

Wees mij genadig, o God, heb medelijden met mij.


[ . . . ]
De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier