Kanon Pokajanen

Ode VI

Tekst: Slavisch orthodox

Zhityeyskoye morye,
vozdvizayemoye zrya napastey bureyu,
k tihomu pristanishchu Tvoyemu prityek vopiyu Ti:
vozvyedi ot tli zhivot moy,
mnogomilostivye.
Pomiluy mya Bozhe, pomiluy mya.

Zhitiye na zyemli bludno
pozhih idushu votmu predah,
nïnye ubo molyu Tya,
milostivïy Vladïko:
Svobodi mya ot rabotï syeya vrazhiya,
I dazhd mi razum
tvoriti volyu Tvoyu.
Pomiluy mya Bozhe, pomiluy mya.


Kto tvorit takovaya, yakozhe az?
Yakozhe bosviniya lezhit v kalu,
tako I az grehu sluzhu.
No Tï, Gospodi, istorgni mya ot gnusa syego
I dazhd mi syerdtse tvoriti zapovyedi Tvoya.


Slava Otsu i Sïnu i Svyatomu Duhu.
I nïnye i prsisno i vo vyeki vyekov. Amin.


xx

xx

xx

Bij het zien van de hoge golven
der verzoekingen op de levenszee,
vlucht ik tot Uw veilige haven en roep tot U,
o Barmhartige: leid mij omhoog
uit de vergankelijkheid.
Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij.


De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier