Kanon Pokajanen

Gebed na de canon

Tekst: Slavisch orthodox

Vladïko Hristye Bozhe,
izhe strastmi svoimi
strasti moya istselivïy
i yazvami svoimi yazvï
moya uvrachevavï,
daruy mnye,
mnogo Tyebye pregreshivshemu,
slyezï umileniya:
srastvori moyemu tyelu
ot obonyaniya Zhivotvoryashchago Tyela Tvoyego,
i nasladi dushu moyu
Tvoyeyu Chestnoyu Kroviyu ot goryesti,
yeyuzhe mya soprotivnik napoi;
vozvïsi um k tebye, dolu ponikshiy,
i vozvyedi ot propasti pogibyeli:
yako nye imam pokayaniya,
nye imam umileniya,
nye imam slyezï utyeshityelnïya,
vozvodyashchiya chada
ko svoyemu naslediyu.
Omrachihsa umom v zhityeyskih strastyeh nye mogu
vozzreti k tyebye v bolezni,
nye mogu sogretisya slyezami, yazhe k tyebye lyubve.
No Vladïko Gospodi Iisuse Hristye,
sokrovshche blagih,
daruy mnye pokayaniye vsyetseloye
i syerdtse lyubotrudnoye vo vzïskaniye Tvoye,
daruy mnye blagodat Tvoyu
i obnovivo mnye zraki Tvoyego obraza.
Ostavih Tya,
nye ostavi menye;
izïdi na vzïskaniye moye,
vozvyedi k pazhiti Tvoyey
i soprichti mya ovtsam izbrannago
Tvoyego stada vospitay
mya s nimi ot zlaka
Bozhestvyennïh Tvoih Tainstv,
molitvami Prechistïya Tvoyeya Matyere
i vsyeh svyatïh Tvoih. Amin.


xx

xx

xx

Heer, Jezus Christus, onze God,
Die door Uw lijden
mijn kwalen hebt geheeld,
en die door Uw wonden
mijn wonden hebt genezen
schenk mij,
o Heer, tranen van ontroering,
want veel heb ik tegen u misdaan;

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.

Voor de volledige vertaling van de de Kanon Pokajanen klikt u hier