Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

I Have Called You By Name

Tekst: naar de Bijbel

But now says the Lord,
He who created you, O Jacob,
He who formed you, O Israel:
Do not fear,
For I have redeemed you.
I have called you by name,
You are mine.
When you pass through the waters,
I will be with you.
And through the rivers,
They shall not overwhelm you.
When you walk through the ire,
You shall not be burned,
And the flame shall not consume you.
I am the Lord your God.
The Holy one of Israel, your Savior.

 

 

Because you are precious in my sight,
And honored, and I love you, says the Lord,
Who created you.

 

 

.

Jesaja 43: 1-4

.

1 Maar nu, alzo zegt de Heere,
uw Schepper, o Jakob!
en uw Formeerder, o Israël!
vrees niet,
want Ik heb u verlost;
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn.
2 Wanneer gij zult gaan door het water,
Ik zal bij u zijn,
en door de rivieren,
zij zullen u niet overstromen;
wanneer gij door het vuur zult gaan,
zult gij niet verbranden,
en de vlam zal u niet aansteken.

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.