Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven muziek aan / uit

.

Splendid jewel

Vertaald uit Laudi spirituali (14de eeuws Italiaans)

Hail, hail, devout virgin,
Splendid jewel, Maria!
Now sing we with great delight
Of our perfect love,
Who prays for us to Christ
Who is our light and way

 

Hail, hail, devout virgin,
Splendid jewel, Maria!
All you whose minds are in heaven,
Now sing sweetly,
Rightly presenting this gift
To Christ and the Virgin Mary.

 

Hail, hail, devout virgin.
High and glorious lady,
Mother of the most merciful Jesus,
You are the rose of heaven
Than which there is none more beautiful.
Hail, hail, devout virgin,
Splendid jewel, Maria!

 

 

.

Prachtig juweel

.

Wees gegroet, vrome maagd,
Prachtig juweel, Maria!
Wij zingen nu met grote vreugde
over onze volmaakte liefde,
die voor ons bidt tot Christus
die ons licht is en onze weg

Wees gegroet, vrome maagd,
Prachtig juweel, Maria!
Allen wiens geest in de hemel is,
zingen nu zoet,
dragen dit geschenk op gepast wijze op
aan Christus en de Maagd Maria.

De volledige tekst kunt u per email opvragen.
Klik hier voor de voorwaarden.