Missa Cantuariensis Op. 59

2. Responses

.

Lord, have mercy upon us, 
and incline our hearts to keep this law.
Lord, have mercy upon us, 
and write all these Thy laws in our hearts, 
we beseech Thee.

.

.

.

Heer, ontferm U over ons,
en beweeg onze harten deze wet te handhaven.
Heer, ontferm U over ons,
en schrijf al Uw wetten in onze harten,
wij bidden U.