Missa Cantuariensis Op. 59

3. Credo

.

I believe in one God,
The Father Almighty, 
maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible:
and in one Lord, Jesus Christ, the only-begotten Son of God, 
begotten of His Father before all worlds.
God from God, light from light,
very God of very God:
begotten not made, 
being of one substance with the Father,
by whom all things were made.
Who for us men, and for our salvation, came down from heaven.
And was incarnate by the Holy Ghost
of the Virgin Mary, and was made man.
And was crucified also for us under Pontius Pilate.
He suffered and was buried,
and the third day He rose again according to the scriptures,
and ascended into heaven,
and sitteth on the right hand of the Father,
and He shall come again with glory
to judge the quick and the dead:
whose kingdom shall have no end.
And I believe in the Holy Ghost, the Lord and giver of life,
who proceedeth from the Father and the Son,
who with the Father and the Son together is worshipped and glorified,
who spake by the Prophets.
And I believe one catholic and apostolic church.
I acknowledge one baptism for the remission of sins,
and I look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. 
Amen.

.

.

.

Ik geloof in één God,
De almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde,
en van alle zichtbare en onzichtbare dingen:
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
verwekt door zijn vader voor alle werelden.
God uit God, licht uit licht,
God uit God:
verwekt, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
door wie alle dingen werden gemaakt.
Die voor ons mensen en voor onze redding uit de hemel kwam.
En tot vlees werd door de Heilige Geest
uit de maagd Maria, en mens is geworden.
En ook voor ons werd gekruisigd onder Pontius Pilatus.
Hij leed en werd begraven,
en de derde dag stond hij weer op naar de Schriften,
en is opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en Hij zal wederkomen met heerlijkheid
om de levenden en de doden te oordelen:
wiens rijk zal geen einde hebben.
En ik geloof in de Heilige Geest, de Heer en gever van het leven,
die uitgaat van de Vader en de Zoon,
die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten.
En ik geloof in een katholieke en apostolische kerk.
Ik erken de doop voor de vergeving van zonden,
en ik zie uit naar de opstanding van de doden,
en het leven van de wereld die komt.
Amen.