Missa Cantuariensis Op. 59

4. Sanctus

.

Holy, Holy, Holy,
Lord God of Hosts.
Heav’n and earth are full of Thy glory.
Glory be to Thee, O Lord most high.

.

.

.

Heilig, heilig, heilig,
Here God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol van Uw heerlijkheid.
Heilig zijt Gij, o Heer, de Allerhoogste.