Missa Cantuariensis Op. 59

5. Benedictus

.

Blessed is He that cometh in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

.

.

.

Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.