Vijf motetten op. 37

1. Eternitie

Tekst: Robert Herrick

O yeares! and Age! Farewell:
Behold I go, 
Where I do know
Infinitie to dwell. (Farewell.)

 

And these mine eyes shall see
All times, how they 
Are lost in the sea 
Of vast Eternitie. (O yeares! and Age! Farewell.)

 

Where never Moone shall sway
The Starres; but she,
And Night, shall be
Drown’d in one endlesse Day. (Farewell.)

.

Eeuwigheid

.

O jaren! en Ouderdom! Vaarwel:
Ziet, ik ga,
naar daar waar ik
de eeuwigheid te wonen weet. (Vaarwel.)

 

En mijn ogen zullen
alle tijden zien, hoe zij
zijn verloren in de zee
van uitgestrekte Eeuwigheid. (O Jaren! en Ouderdom! Vaarwel.)

 

Waar nooit Maan naar de Sterren
zal wuiven; maar zij
en Nacht, zullen worden
verdronken in een eindeloze Dag. (Vaarwel.)