Vijf motetten op. 37

2. Vain wits and eyes

Tekst: Henry Vaughan

Vain wits and eyes 
Leave, and be wise:
Abuse not, shun not holy fire,
But with true tears wash off your mire.
Tears and these flames will soon grow kinde,
And mix an eye-salve for the blinde.

 

Tears cleanse and supple without fail,
And fire will purge your callous veyl,
Then comes the light which when you spy,
And see your nakedness thereby.
Praise him who dealt his gifts so free 
In tears to you, in fire to me.

.

IJdel verstand en ogen

.

IJdel verstand en ogen,
vertrek en wees wijs:
verguis, schuw het heilig vuur niet,
maar was met oprechte tranen uw slijk weg.
Tranen en die vlammen zullen snel goedgunstig worden,
en een oogzalf voor de blinden mengen.

 

Tranen reinigen en vloeien zonder mankeren,
en vuur zal je eeltige vlees zuiveren;
dan komt het licht, waardoor je
je naaktheid gewaarwordt.
Looft Hem, die zijn gaven zo vrijelijk uitdeelt
in tranen aan u, in vuur aan mij.