Tenebrae - First Nocturn Op.72

2. Tristis est anima mea

.

Responsorium:
Tristis est anima mea usque ad mortem:
sustinete hic, et vigilate mecum:
nunc videbitis turbam, quae circumdabit me.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.
Versus:
Ecce appropinquat hora, et Filius hominis tradetur in manus peccatorum.
Vos fugam capietis, et ego vadam immolari pro vobis.

.

.

.

Responsorie:
Mijn ziel is ten dode toe bedroefd:
blijf hier en waak met mij:
gij zult een menigte zien die mij omringt.
Gij zult vluchten, en ik zal voor u worden geofferd.
Vers:
Zie, de tijd nadert, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren.
Gij zult vluchten, en ik zal voor u worden geofferd.