Tenebrae - Third Nocturn Op.72

1. Eram quasi agnus innocens

.

Responsorium:
Eram quasi agnus innocens;
ductus sum ad immolandum, et nesciebam:
consilium fecerunt inimici mei adversum me, dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem eius,
et eradamus eum de terra viventium.
Versus:
Omnes inimici mei adversum me cogitabant mala mihi;
verbum iniquum mandaverunt adversum me dicentes:
Venite, mittamus lignum in panem eius,
et eradamus eum de terra viventium.

.

.

.

Responsorie:
Zie, ik was als een onschuldig lam;
ik werd naar de slacht geleid, en ik wist het niet:
mijn vijanden hebben tegen mij samengespannen, zeggende:
kom, laten we vergif in zijn brood stoppen,
en laat ons Hem uit het land der levenden weghalen.
Vers:
Al mijn vijanden hebben slechte dingen over mij gedacht;
zij hebben kwade woorden tegen mij gesproken, zeggende:
kom, laten we vergif in zijn brood stoppen,
en laat ons Hem uit het land der levenden weghalen.