Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Ave, Dei patris filia

xx

Ave,  Dei patris filia nobilissima,
Dei filii mater dignissima,
Dei Spiritus sponsa venustissima,
Dei unius et trini ancilla subiectissima.

Ave summae aeternitatis filia clementissima,
summae veritatis mater piissima,
summae bonitatis sponsa benignissima,
summae trinitatis ancillia mitissima.


Ave aeternae caritatis desideratissima filia,
aeternae sapientiae mater gratissima,
aeternae spirationis sponsa sacratissima,
aeternae maiestatis ancilla sincerissima.


Ave Jesu tui filii dulcis filia,
Christi Dei tui mater alma,
sponsa sine ulla macula,
deitatis ancilla sessioni proxima.


Ave Domini filia singulariter generosa,
Domini mater singulariter gloriosa,
Domini sponsa singulariter speciosa,
Domini ancilla singulariter obsequiosa.


Ave plena gratia solis regina,
misericordiae mater, meritis praeclara,
mundi domina, a patriarchis praesignata,
imperatrix inferni, a profetis praeconizata.


Ave virgo facta
ut sol praeelecta,
mater intacta,
sicut luna perpulcra,
salve parens inclita,
enixa puerpera,
stella maris praefulgida,
felix caeli porta:
esto nobis via recta
ad aeterna gaudia,
ubi pax est et gloria.


O gloriosissima semper virgo Maria.


Amen.xx

Heil, dochter van God de Vader

xx

Heil, nobelste dochter van God de Vader,
waardigste moeder van Gods Zoon,
knapste bruid van Gods Geest,
deemoedigst dienares van de drie-enige God.

Heil, meest barmhartige dochter van alle eeuwigheid,
meest vrome moeder van alle waarheid,
meest vriendelijke bruid van alle goedheid,
meest zachtaardige dienares van de Drie-eenheid.


Heil, begeerde dochter van de eeuwige liefdadigheid,
liefste moeder van de eeuwige wijsheid,
heiligste bruid van de eeuwige Geest,
zuiverste dienares van eeuwige majesteit.


Heil, dochter van Jezus, uw zoon,
milde moeder van Christus, uw God,
onbevlekte bruid,
maagd van de aanstaande Heer.


Heil, meest uniek nobele dochter van de Heer,
meest uniek glorieuze moeder van de Heer,
meest uniek eerlijke bruid van de Heer,
meest uniek gehoorzame dienares van de Heer.


Wees gegroet, Koningin van de Zon, vol van genade,
moeder van genade, gevierd door verdiensten,
meesteres van de wereld, voorspeld door de aartsvaders,
keizerin van de hel, afgekondigd door de profeten.


Heil, maagd,
glorieus als de zon,
vlekkeloos moeder,
mooi als de maan.
Heil, vermaarde moeder
vasthoudende moeder,
stralende ster van de zee,
gezegende poort van de hemel.
Wees ons een rechte weg
naar de eeuwige vreugde,
waar vrede is en heerlijkheid.


O heerlijkste eeuwige maagd Maria.


Amen.