Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Blessed are those that be undefiled

xx

Blessed are those that be undefiled in the way,
and walk in the law of the Lord.
Blessed are they that keep his testimonies,
and seek him with their whole heart.
For they that do no wickedness
walk in his ways.
Thou hast charged us, O Lord,
that we shall diligently keep thy commandments.
O that our ways were made so direct
that we might keep thy statutes.
So shall we not be confounded
while we have respect unto all thy commandments.

Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning,
is now and ever shall be,
world without end.
Amen.xx

Psalm 119

xx

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

Ere aan de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
nu is en altijd zal zijn,
wereldwijd zonder einde.
Amen.