Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Christ rising again

xx

Christ rising again from the dead
now dieth not.
Death from henceforth
hath no pow’r upon him.
For in that he died,
he died but once to put away sin;
but in that he liveth, he liveth unto God.
And so likewise,
count yourselves dead unto sin, but living
unto God in Christ Jesus our Lord.
Christ is risen again,
the first fruit of them that sleep.
For seeing that by man came death,
by man also cometh
the resurrection of the dead.
For as by Adam all men do die
so by Christ all men shall be restored
to life. Alleluia.xx

Christus verrijst weer

xx

Christus verrijst weer uit de dood
en sterft niet.
De dood heeft voortaan
geen macht meer over hem.
Want met dat hij stierf,
stierf hij slechts eenmaal om de zonde weg te nemen;
maar aangezien Hij leeft, leeft Hij bij God.
En verklaar jezelf zo
gestorven voor de zonde, maar levend
voor God in Christus Jezus, onze Heer.
Christus is verrezen,
de eerste vrucht van hen die slapen.
Want ziende dat de dood over de mens kwam,
zo komt over de mens ook
de opstanding uit de dood.
Want, gelijk door Adam alle mensen sterven
zo zullen door Christus alle mensen tot leven
worden teruggebracht. Alleluia.