Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

Gaude gloriosa


Gaude gloriosa dei mater virgo Maria vere honorificanda,
quae a domino in gloria super caelos exaltata adepta es
thronum.
Gaude virgo Maria, cui angelicae turmae dulces in caelis
resonant laudes: iam enim laetaris visione regis cui omnia
serviunt.


Verheug u, glorieuze moeder


Verheug u, glorieuze moeder van God, maagd Maria waarlijk
vereerd, die door God verheven zijt in heerlijkheid boven de
hemelen om uw troon te bereiken.
Verheug u, maagd Maria, aan wie de zoete lof van
scharen engelen weerklinken in de hemelen; nu kunt u
zich waarlijk verheugen bij het zien van de koning die allen
dienen.

Gaude concivis in caelis sanctorum,
quae Christum in utero illaesa portasti: igitur dei
mater digne appellaris.
Gaude flos florum, speciosissima,
virga iuris, forma morum,
fessi cura pes labentis,
mundi lux, et peccatorum refugium.

Verheug u, gij die woont in de hemel van de heiligen,
Gij die Christus in uw buik droeg; daarom wordt gij
terecht de moeder van God genoemd.
Verheug u, bloem van bloemen, schoonste,
hoedster van de wet, voorbeeld van de moraal,
bewaakster van de zwakken, steun der gevallenen,
licht van de wereld en toevlucht van zondaars.

Gaude virgo Maria, quam dignam laude celebrat ecclesia,
quae Christi doctrinis illustrata, te matrem glorificat.
Gaude virgo Maria, quae corpore et anima ad summum
provecta es palacium: et, ut auxiliatrix et interventrix
pro nobis miserrimis peccatoribus, supplicamus.

Verheug u, maagd Maria, die de kerk waardig celebreert
met lof, die u verheerlijkt als de moeder
die de leerstellingen van Christus aanschouwelijk maakt.
Verheug u, maagd Maria, die werd verhoogd in lichaam en ziel
aan de hoven van de hoogste: als helpster en voorspreekster
voor ons ellendige zondaren, bidden wij tot u.

Gaude Maria, intercessorum adiutrix et damnandorum
salvatrix celebranda.
Gaude sancta virgo Maria cuius prole omnes salvamur a
perpetuis inferorum suppliciis et a potestate diabolica
liberati.
Gaude virgo Maria, Christi benedicta mater, vena
misericordiae et gratiae: cui supplicamus ut nobis pie
clamantibus attendas, itaque tuo in nomine mereamur
adesse caelorum regnum. Amen.

Verheug u, Maria, vermaard helper van hen die bemiddelen,
en redder van de veroordeelden.
Verheug u, heilige maagd Maria, wier nakomelingen alle
doden van de eeuwige straf zullen redden, en bevrijden van
de heerschappij van de duivel.
Verheug u, maagd Maria, heilige moeder van Christus, instrument van
barmhartigheid en genade, aan wie wij plichtsgetrouw bidden dat Gij
onze kreten wilt horen; aldus in uw naam mogen verdienen
het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Amen.