Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Hear the voice and prayer

xx

Hear the voice and prayer
of thy servants,
that they make before thee this day.
That thine eyes may be open
toward this house night and day,
ever toward this place
of which thou hast said,
"My name shall be there."
And when thou hear’st
have mercy on them.xx

Hoor de stem en het gebed

xx

Hoor de stem en het gebed
van uw dienaren,
dat ze deze dag voor u maken.
Dat Uw ogen geopend moge zijn,
gericht op dit huis, dag en nacht,
altijd gericht op deze plek
waarvan Gij gezegd hebt,
"Mijn naam zal daar zijn."
En heb medelijden met hen
wanneer gij het hoort.