Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Honor virtus et potestas

xx

Honor, virtus, et potestas, et imperium sit
Trinitati in Unitate, Unitati in Trinitate, in perenni
saeculorum tempore.

Trinitati lux perennis, Unitati sit decus perpetim.

In perenni saeculorum tempore.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

In perenni saeculorum temporexx

Eer, kracht, macht

xx

Eer, kracht, macht en heerschappij zijn aan de
Drie-eenheid, dus de Eenheid in Drie,
gedurende de eeuwen der eeuwen.

Aan de Drie-eenheid zij eeuwig licht, aan de Eenheid eeuwige glorie.

Gedurende de eeuwen der eeuwen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Gedurende de eeuwen der eeuwen.