Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

If ye love me

xx

If ye love me,
keep my commandments,
and I will pray the Father,
and he shall give you another comforter,
that he may bide with you forever,
e'en the spirit of truth.xx

Johannes 14: 15-17

xx

15. Als u Mij liefhebt,
neem dan Mijn geboden in acht.
16. En Ik zal de Vader bidden,
en Hij zal u een andere Trooster geven,
opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17. namelijk de Geest van de waarheid.