Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

O Lord, give thy holy spirit

xx

O Lord, give thy holy spirit
into our hearts,
and lighten our understanding,
that we may dwell in the fear of thy name,
all the days of our life:
that we may know thee,
the only true God,
and Jesus Christ whom thou hast sent.xx

O Heer, geef uw heilige Geest

xx

O Heer, geef uw heilige Geest
in onze harten,
en verlicht ons begrip,
opdat wij alle dagen van ons leven
in vreze van uw naam verblijven:
opdat wij u leren kennen,
de enige ware God,
en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.