Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Man blest no doubt

Negen gezangen voor het psalmboek van aartsbisschop Parker


Man blest no doubt who walk'th not out
In wicked men's affairs,
And stand'th no day in sinner's way
Nor sit'th in scorner's chairs;

But hath his will in God's law still,
This law to love aright,
And will him use, on it to muse,
To keep it day and night.xx

Psalm 1

xx


Welgelukzalig is de man, die niet
wandelt in den raad der goddelozen,
noch staat op den weg der zondaren,
noch zit in het gestoelte der spotters;

Maar zijn lust is in des HEEREN wet,

en hij overdenkt Zijn wet
dag en nacht.