Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Let God arise in majesty

Negen gezangen voor het psalmboek van aartsbisschop Parker


Let God arise in majesty
And scattered be his foes.
Yea, flee they all his sight in face,
To him which hateful goes.

As smoke is driv'n and com'th to naught,
Repulse their tyranny.
At face of fire, as wax doth melt,
God's face the bad must fly.xx

Psalm 68

xx


God zal opstaan,
Zijn vijanden zullen verstrooid worden,
en Zijn haters zullen
van Zijn aangezicht vlieden.

Gij zult hen verdrijven,
gelijk rook verdreven wordt;
gelijk was voor het vuur smelt,
zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht.