Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Even like the hunted hind

Negen gezangen voor het psalmboek van aartsbisschop Parker


Even like the hunted hind
The waterbrooks desire,
E'en thus my soul, that fainting is,
To thee would fain aspire.

My soul did thirst to God,
to God of Life and Grace.
It said e'en thus: when shall I come
To see God's lively face?xx

Psalm 42

xx


Gelijk een hert schreeuwt
naar de waterstromen,
alzo schreeuwt mijn ziel
tot U, o God!

Mijn ziel dorst naar God,
naar den levenden God;
wanneer zal ik ingaan,
en voor Gods aangezicht verschijnen?