Klik rechts van de stip in de navigatiebalk hierboven     muziek aan / uit
Ga naar de homepagina voor de voorwaarden van tekstgebruik.

xx

Expend, O Lord, my plaint of word

Negen gezangen voor het psalmboek van aartsbisschop Parker


Expend, O Lord, my plaint of word
In grief that I do make.
My musing mind recount most kind;
Give ear for thine own sake.
O hark my groan, my crying moan;
My King, my God thou art.
Let me not stray from thee away,
To thee I pray in heart.xx

Psalm 5

xx


O HEERE, neem mijn redenen ter ore;
versta mijn overdenking.


Merk op de stem mijns geroeps,
o mijn Koning en mijn God!

Want tot U zal ik bidden.